Assessoria comptable | Assessoria Callicó

Assessoria i Gestió comptable

L’àrea comptable té com a objectiu ajudar a l’empresa en la confecció de la comptabilitat, a interpretar i analitzar la informació comptable així com assessorar contínuament sobre la normativa vigent.

El departament comptable d’Assessoria Callicó ofereix els següents serveis:

  • Assessorament comptable.
  • Confecció de comptabilitats en suport magnètic.
  • Formulació de Comptes Anuals i informe de Gestió.
  • Organització i posada en marxa de comptabilitats.
  • Comptabilitat per a empreses en ED simplificada.