Assessoria laboral | Assessoria Callicó

Assessoria Laboral

Assessoria Callicó ofereix un assessorament integral al client pel què fa a l’àrea laboral, informació actualitzada sobre canvis en normativa, convenis i altres decrets.

El departament laboral d’Assessoria Callicó t’ajudarà en qualsevol d’aquests àmbits:

 • Legalització d’empreses.
 • Altes i Baixes autònoms.
 • Altes i Baixes treballadors.
 • Contractació Laboral.
 • Subvencions i bonificacions de creació de treball.
 • Estudi i aplicació de convenis col·lectius.
 • Confecció de nòmines i assegurances socials.
 • Assistència i representació davant inspecció de treball.
 • Tràmits administratius davant l’INSS, INEM,T.G.S.S.
 • Recursos Administratius.
 • Assessorament i tràmit de prestacions de jubilació i invalidesa.
 • Assistència i representació davant CMAC i magistratura.