Calendari laboral | Assessoria Callicó

Calendari Laboral

Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2023

 • 6 Gener: Reis (Divendres).
 • 7 Abril: Divendres Sant (Divendres).
 • 10 Abril: Dilluns de Pasqua florida (Dilluns).
 • 1 Maig: Festa del Treball (Dilluns).
 • 24 Juny: Sant Joan (Dissabte).
 • 15 Agost: l’Assumpció (Dimarts).
 • 11 Setembre: Festa Nacional de Catalunya (Dilluns).
 • 12 Octubre: Festa Nacional d’Espanya (Dijous).
 • 1 Novembre: Tots Sants (Dimecres).
 • 6 Desembre: Dia de la Constitució (Dimecres).
 • 8 Desembre: La Immaculada (Divendres).
 • 25 Desembre: Nadal (Dilluns)
 • 26 Desembre: Sant Esteve (Dilluns).

Al territori d’Aran, d’acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny (Festa d’Aran).

Festes locals

Cada municipi proposarà 2 festes locals, a més de las anteriors, de caràcter retribuït i no recuperable.

Nota

El calendari laboral anual tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que respecte al còmput de terminis administratius a Catalunya.